انتصاب مدیر روابط عمومی عملیات غیرصنعتی مناطق نفتخیز جنوب

انتصاب مدیر روابط عمومی عملیات غیرصنعتی مناطق نفتخیز جنوب

انتصاب مدیر روابط عمومی عملیات غیرصنعتی مناطق نفتخیز جنوب

باحکم مدیر عملیات غیر صنعتی مناطق نفتخیرجنوب مسئول هماهنگی روابط عمومی این شرکت منصوب شد

انتصاب مدیر روابط عمومی عملیات غیرصنعتی مناطق نفتخیز جنوب

به گزارش هشتمین کنگرۀ ملّی مهندسی عمران:با حکم آقای سعید فتح شهنی مدیر عملیات غیر صنعتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، جناب آقای سید ناصر حسینی گُهر را بعنوان “مسئول هماهنگی روابط عمومی” این مدیریت منصوب نمودند.

46

دیدگاهتان را بنویسید