تحقق وعده رئیس جمهور؛ تولد دوباره پیرترین صنعت خراسان‌جنوبی

تحقق وعده رئیس جمهور؛ تولد دوباره پیرترین صنعت خراسان‌جنوبی

تحقق وعده رئیس جمهور؛ تولد دوباره پیرترین صنعت خراسان‌جنوبی

کارخانه قند قُهستان بعد از ۱۰ سال تعطیلی و در پی دستور رئیس جمهور برای راه‌اندازی مجدد آن، به طور رسمی آغاز به کار کرد.

تحقق وعده رئیس جمهور؛ تولد دوباره پیرترین صنعت خراسان‌جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید