جریمه گران فروشان سنگین تر میشود

جریمه گران فروشان سنگین تر میشود

جریمه  گران فروشان سنگین تر میشود

باشگاه خبرنگاران توانا_ محمدعلی اسفنانی سرپرست معاونت پیشگیری سازمان تعزیرات گفت: شعبه ی سیاری به محل وقوع تخلف ارسال و حکم صادر و اجرا میشود.

جریمه  گران فروشان سنگین تر میشود

    

دیدگاهتان را بنویسید