خبرخوب| کد رهگیری رایگان برای همه مستاجرها/ گلوگاه‌های فساد زیر ذره بین بازرس ها

خبرخوب| کد رهگیری رایگان برای همه مستاجرها/ گلوگاه‌های فساد زیر ذره بین بازرس ها

خبرخوب| کد رهگیری رایگان برای همه مستاجرها/ گلوگاه‌های فساد زیر ذره بین بازرس ها

«دورت بگردم ایران!» به گیرنده‌های خودتان دست نزنید! خیال نکنید اشتباهی به جای بسته خبر خوب، شبکه نهال را آورده‌اید! اینجا خبرگزاری فارس است و ما با شنیدن لهجه ها و زبان های مختلف اقوام ایرانی، چنان ذوقی از دل مان برای ایران کردیم که به زبان مان آمد بگوییم «دورت بگردم ایران/ تو دیدنی‌ترینی/ دوستت دارم یه دنیا/ بهشت رو زمینی!»

خبرخوب| کد رهگیری رایگان برای همه مستاجرها/ گلوگاه‌های فساد زیر ذره بین بازرس ها

گروه خبر خوب: «دورت بگردم ایران!» به گیرنده‌های خودتان دست نزنید! خیال نکنید اشتباهی به جای بسته خبر خوب، شبکه نهال را آورده‌اید! اینجا هشتمین کنگرۀ ملّی مهندسی عمران است و ما با شنیدن صدای این خانم مجری توانمند بوشهری که فیلمش را گذاشته ایم، چنان ذوقی از دلمان برای ایران بالا آمد که به زبانمان جاری شد بگوییم «دورت بگردم ایران/ تو دیدنی‌ترینی/ دوستت دارم یه دنیا/ بهشت رو زمینی!». 

دیدگاهتان را بنویسید