راه‌اندازی کتابخانه الکترونیکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی

راه‌اندازی کتابخانه الکترونیکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی

راه‌اندازی کتابخانه الکترونیکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: باید از ظرفیت وزارت بهداشت برای راه‌اندازی کتابخانه جامع الکترونیکی و از دیتاهای حوزه سلامت در کتابخانه‌ها استفاده شود.

راه‌اندازی کتابخانه الکترونیکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی

به گزارش هشتمین کنگرۀ ملّی مهندسی عمران از دزفول، یونس پناهی معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عصر امروز در آیین راه‌اندازی دفتر شبکه جهانی آموزش و پژوهش علمی در دزفول اظهار کرد: از روز گذشته در استان خوزستان مستقر شدیم و سلسله پژوهشکده‌هایی را در حوزه سلامت افتتاح کردیم که در راستای کاهش بار بیماری‌ها موثر هستند.

وی افزود: با اقدامات انجام شده توجه خود را در حوزه سلامت به رشد مراکز بهداشتی معطوف کردیم تا بتوانیم سیستم و نظام ارجاع و پزشک خانواده را شکل دهیم.

معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: امروز ساختمان شبکه آموزش و پژوهش را در دانشگاه علوم پزشکی دزفول افتتاح کردیم تا تشکل‌های دانشجویی در حوزه پژوهش و آموزش به صورت متمرکز و فعالیت داشته باشند.

وی بیان کرد: مرکز سنجش آزمون‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی دزفول نیز افتتاح شد تا سنجش از حالت سنتی به الکترونیکی تبدیل شود.

پناهی در ادامه سخنان خود باقدردانی از تلاش مجموعه دانشگاه علوم پزشکی دزفول عنوان کرد: نگاه کشور در حوزه دانشجویی تغییر کرده و مترقی شده است، باید دانشجویان را در همه ابعاد سیاست‌گذاری دخیل کنیم تا حوزه سلامت و بهداشت رونق بیشتری داشته باشد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: معتقدیم دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نباید فقط موقع کلاس در دانشگاه باشند در اصطلاح باید تمام وقت بستگی به علاقه و توانمندی خود در ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی و سیاست گذاری دانشگاه‌ها فعال باشند.

وی خاطرنشان کرد: با افتتاح این ساختمان، دانشگاه دزفول نشان داد می‌تواند از دانشجویان در همفکری و سیاست‌گذاری استفاده کند.

پناهی با بیان اینکه راه اندازی کتابخانه الکترونیکی در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی دزفول است، یادآور شد: باید متناسب با رشد علم و دانش در دنیا، زیرساخت‌های علم سنجی دانشجویان و اساتید نیز فراهم شود و کتابخانه‌ای که باعث رشد تولید شود، راه‌اندازی کرد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: باید از ظرفیت وزارت بهداشت برای راه‌اندازی کتابخانه جامع الکترونیکی و از دیتاهای حوزه سلامت در کتابخانه‌ها استفاده شود زیرا بیمارستان‌ها نیز در حال ارتقا هستند.

پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید