مسابقات رباتیک در دانشگاه صنعتی ارومیه

مسابقات رباتیک در دانشگاه صنعتی ارومیه

مسابقات رباتیک در دانشگاه صنعتی ارومیه

سومین دوره مسابقات رباتیک دانشگاه صنعتی ارومیه با حضور ۴۷تیم در رده کودک، نوجوان و دانشجویی برگزار شد.

مسابقات رباتیک در دانشگاه صنعتی ارومیه

دیدگاهتان را بنویسید