میز دانشجو| سنوات مجاز به تحصیل دانشجویان دانشگاه آزاد چگونه است؟

میز دانشجو| سنوات مجاز به تحصیل دانشجویان دانشگاه آزاد چگونه است؟

میز دانشجو| سنوات مجاز به تحصیل دانشجویان دانشگاه آزاد چگونه است؟

میز دانشجو در این قسمت به بحث سنوات مجاز به تحصیل دانشجویان دانشگاه آزاد می‌پردازد.

میز دانشجو| سنوات مجاز به تحصیل دانشجویان دانشگاه آزاد چگونه است؟

گروه دانشگاه هشتمین کنگرۀ ملّی مهندسی عمران_ سنوات مجاز به تحصیل دانشجویان مقاطع کاردانی ناپیوسته و پیوسته کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد ۲.۵ سال معادل ۵ ترم و مقطع کارشناسی پیوسته پنج سال معادل ۱۰ ترم است.  * افزایش سنوات مجاز تحصیلی مطابق تبصره یک دانشجویان مشمول که در سنوات مجاز تحصیل فارغ‌التحصیل نشوند برای ادامه تحصیل نیاز به تصویب کمیسیون موارد خاص دانشگاه دارند تا با مکاتبه با دفاتر پلیس + ۱۰ برایشان درخواست افزایش سنوات انجام شود و بدهی است که دانشجویانی که مجوز سنوات اخذ نکرده‌اند باشند و غایب محسوب شده و اجازه ادامه تحصیل نخواهند داشت.  چنانچه دانشجوی مشمول نتوانست تا پایان دو ترم سنوات ارفاقی داده شده فارغ‌التحصیل داده شود، در صورت داشتن پیشرفت تحصیلی در دو ترم ارفاقی و در صورت موافقت نظام وظیفه به وی سنوات در وضعیت اخراجی داده می‌شود، ولی این دانشجویان تا پایان دوره خدمت ضروری سربازی و یا اخذ معافیت دائم مجاز به ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلی بالاتر نیستند. * تغییر رشته یا دانشگاه با ثبت‌نام مجدد طبق تبصره ۲ دانشجویان مشمول در کل دوران تحصیل یعنی از کاردانی تا دکترا صرفا یکبار می‌توانند انصراف داده و با ثبت نام مجدد با آزمون یا بدون آزمون تغییر رشته یا محل تحصیل و یا هر دو را داشته باشند و معافیت تحصیلی جدید دریافت کنند، در این حالت مدت تحصیل رشته و مقطع قبلی جزو سنوات رشته و مقطع جدید حساب نمی‌شود. * اعلام اتمام معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول به محض قطع ارتباط با دانشگاه به عناوین فارغ‌التحصیل، ترک تحصیل انصراف یا اخراج به سازمان وظیفه عمومی معرفی می‌شوند،  این دانشجویان از زمان اتمام معافیت تحصیلی به مدت یک سال مهلت دارند تا به خدمت وظیفه اعزام یا در صورت داشتن شرایط مجددا مشغول تحصیل گردند، در غیر این صورت غایب محسوب می‌شوند.  دانشجویان اخراجی و یا دانشجویانی که برای بار دوم انصراف داده و یا ترک تحصیل کرده باشند، اجازه تحصیل را ندارند و دانشجویان فارغ‌التحصیل فقط اجازه تحصیل در مقاطع بالاتر را دارند. همچنین دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته در صورت طی بیش از پنج جمله فراغت از تحصیل با مدرک معادل کاردانی حق ادامه تحصیل نداشته و باید خود را به نظام وظیفه معرفی کنند. همچنین دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته در صورت طی بیش از ۵ و فراغت از تحصیل با مدرک معادل کاردانی حق ادامه تحصیل نداشته و باید خود را به نظام وظیفه معرفی کنند. دانشجویان برای آگاهی از جزئیات قوانین نظام وظیفه باید به مسئول نظام وظیفه واحد دانشگاهی محل تحصیل خود مراجعه کنند. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید