توانا

ترمز بنزین را بگیرید اما گاز موتور برقی را نه!

ترمز بنزین را بگیرید اما گاز موتور برقی را نه!

در سا‌ل‌های اخیر در کشورهای مختلف از برقی سازی وسایل نقلیه به عنوان چاره آلودگی‌ها یاد می‌کنند، این در حالی است که با ساخت اولین موتور لیتیوم-یون و بسیاری از…

به خواندن ادامه دهید